兵团-acb32e3ded05b30c5835b2a1fe3ae90
兵团-e89cd3805fffca263c54b2bf23cf3b1
兵团-99d573718282eefedc950e1cecef0b9
兵团-99986fa06793cde1bd92a79f5831273
兵团-8c4f21948d7511b0a62d1da37dde9ef
兵团-79b115e0adef91434df766d058e2433
兵团-5b020483d86dbb4b3e990f4e2f66bd3

某兵团建材产业园
 
   地点:新疆五家渠
 
   时间:2021年

   面积:500平米
 
   周期: 8月2日入场施工
              8月20日硬件安装完成
              8月22日中控调试完成
              8月24日软件调试完成
              8月26日数字内容测试完成具备开馆条件
             

某兵团建材产业园